Od czego zaczynać Employee Advocacy

Czas czytania: 3 min

Jak wyszukiwać ambasadorów marki pracodawcy? 6 kroków do rozpoczęcia Employee Advocacy. Praktyczne wskazówki o tym, jak wybrać spośród pracowników reprezentantów marki do działań employer brandingowych. To pracownicy będą uwiarygadniali przekaz na temat firmy. Jak ich wspierać i angażować?

marka pracodawcy angażowanie pracowników

Employer Branding z ambasadorami/adwokatami marki (pracownikami).

Pracownicy są najlepszymi brand herosami, bohaterami marki pracodawcy. Dlaczego? Bo kandydaci wierzą w historie pracowników, one są autentyczne, budują wiarygodność pracodawcy. (O storytellingu w marketingu pracodawcy możesz też przeczytać tutaj)

Jak zaangażować pracowników w promocję marki pracodawcy? Oto kilka kroków w kierunku budowania tzw. Employee Advocacy.

Krok pierwszy: Kto już jest "nienazwanym" ambasadorem marki pracodawcy?

1.Zidentyfikuj nieformalnych ambasadorów marki. Kto najczęściej wypowiada się (dobrze) o firmie? Zanim będziesz powoływał i poszukiwał może tacy ambasadorzy już są w organizacji? Tylko jeszcze nienazwani? Warto się zastanowić kto znany jest z tego, że chwali organizację, jest dumny z pracy, cieszą go benefity, rekomenduje znajomym ogłoszenia. Dlatego, że te osoby, które najwięcej „lajkują” i udostępniają posty firmy chętnie zaangażują się w Employee Advocacy. Jeśli jeszcze nie śledzisz kto regularnie czytuje newslettery wewnętrzne, to warto zacząć (statystyki otwarcia newsletterów są dostępne jeśli korzystasz z systemu do wysyłki mailingu). Można też przyjrzeć się kto na wyjazdach integracyjnych i szkoleniowych chętnie przejmuje dowodzenie grupą lub kręci pamiątkowe video.

(Chcesz sprawdzić czy Twój profil na Linkedin ma potencjał przyciągania kandydatów – przeprowadź audyt)

Krok drugi: Jakich Ambasadorów i w których obszarach organizacja potrzebuje do realizacji celów komunikacyjnych, rekrutacyjnych?

2. Określ jakich Ambasadorów potrzebujesz. Biorąc pod uwagę co chcesz komunikować i do kogo wytypuj jakich ambasadorów szukasz. Jeśli prowadzisz intensywną rekrutację studentów na praktyki, odpowiedz na pytanie kogo studenci będą chcieli posłuchać? Czyja opinia jest dla nich ważna? Czego chcą się o firmie dowiedzieć? Co może ich w firmie zainteresować i kto na ich pytania odpowie najlepiej. Może to być stażysta, który już u Was pracuje, bo wypadnie wiarygodnie ze swoją historią. A może jest to prezes, który w arcyciekawy sposób określi misję i wizję firmy w przyszłości? Kto najlepiej opowie kandydatom o firmie, czyje opowieści zachęcą do aplikowania? A może inżynier produkcji, zarażający swoją pasją do innowacji? Wybierz pracowników, którzy mają największą moc przyciągania innych do organizacji.

Krok trzeci: Konsultacje i ustalenia z menedżerami. Wewnętrzne poszukiwania odpowiednich kandydatów do programu Employee Advocacy

3. Porozmawiaj z szefami działów, w których szukasz ambasadora. Skonfrontuj swoje pomysły na działania oraz kandydatury na ambasadorów.  Zastanówcie się wspólnie kogo potrzebujemy zrekrutować z obecnych pracowników do tej roli. Poproś liderów o wskazanie, które osoby w ich zespołach chcieliby promować, o których wiedzą, że pozostaną w organizacji i dla których Employee Advocacy będzie dodatkową motywacją.

Na tym etapie zaprezentuj również osoby, które już są nienazwanymi ambasadorami marki (patrz pkt.1). Oni już „są” w tej roli. Aby ułatwić im przyszłe zaangażowanie w temat employer brandingu uzyskaj zgodę bezpośredniego przełożonego. To wyróżnienie dla pracownika, okazja do pokazania, że mu ufamy i doceniamy. Przełożeni powinni aktywnie wspierać proces doceniania ambasadorów. Wiedzieć o szczególnej roli jaką będą pełnić np. podczas targów pracy lub w komunikacji z kandydatami (ile zajmie im to czasu).

Krok czwarty: Określ rolę Ambasadora, nazwij oczekiwania i cele funkcji. Przygotuj pracowników do realizacji Employee Advocacy

4. Określ rolę ambasadora, przygotuj propozycję benefitów oraz przygotuj pracownika do tej roli. Pamiętaj o dużej roli komunikacji wewnętrznej we wprowadzeniu programu Employee Advocacy. Chcesz, aby pracownicy wspierali projekt – przede wszystkim wyjaśnij jego cel i pokaż sposób działania.

Przygotowanie pracowników do tej, a jednocześnie benefity z bycia ambasadorami mogą obejmować np.
– szkolenie z personal brandingu w social media,
– profesjonalną sesję zdjęciową na Linkedin,
– zaproszenie do napisania scenariusza do firmowego video,
– lunch z Prezesem, wywiad z właścicielem (który potem można uwzględnić w komunikacji i działaniach employer brandingowych)
– zaproszenie na strategiczną dyskusję dotyczącą kierunków rozwoju firmy,
– wsparcie w stworzeniu profesjonalnego profilu na Linkedin,
– kurs pisania, nauka prezentacji, szkolenie z video marketingu
– nowy telefon do nagrywania filmów z miejsca pracy?
Jest dużo benefitów typu win-win.

pracownicy opinie o pracodawcy

Krok piąty: Skorzystaj z pomysłów ambasadorów, nie narzucaj działań. Otwórz się na nowe możliwości.

5. Inspiruj, nagradzaj i angażuj! Zaproś pracowników ambasadorów do współtworzenia. Przekaż (dobrze sprawdzi się forma warsztatowa) kierunki strategiczne dla firmy, strategię komunikacji. Zaangażuj ambasadorów w proces projektowania i obmyślania działań, które możecie zrobić dla budowania marki pracodawcy (employer brandingu).  Na warsztatach moderowanych uzyskasz wiele pomysłów, pracownicy przygotują konkretne plany wdrożeniowe kolejnych działań. Dodatkowo będziesz mógł nadać kierunek i upewnić się, że wszyscy są na tzw. Same page, czyli na tej samej stronie, mają wspólne zrozumienie dla celów i sposobów w jaki będziemy realizować Employee Advocacy.

Krok szósty: Nagradzaj zaangażowanie.

6. Nie cofaj się. Jeśli już masz zaangażowanych i gotowych do działania pracowników nie przekładaj podejmowania decyzji, nie powstrzymuj ich (zapał nie tylko opadnie, ale zamieni się we frustrację). Prowadź, wspieraj, nadawaj kierunek komunikacji (dając przykład). Doceniaj entuzjazm, pielęgnuj zaangażowanie. Nie bój się eksperymentów z formami video, z social media, pozwól marce na autentyczność. Tego oczekują od nas kandydaci, tego oczekują od nas pracownicy. Czasem warto zaryzykować, aby wydobyć drzemiący w pracownikach potencjał. Potencjał do bycia autentycznym i wiarygodnym ambasadorem marki pracodawcy.

pracownicy w marketingu rekrutacyjnym są autentyczni

Chcesz rozwijać komunikację wewnętrzną w organizacji? Przygotować program dla adwokatów marki pracodawcy, przeszkolić ich w aktywnościach na Linkedin? Poszukujesz partnera do rozmowy na temat zaangażowania pracowników w działania wzmacniające wizerunek pracodawcy?

Zapraszam do kontaktu.

Podziel się: